Saturday, May 1, 2010

Katulad ng mga Agila

Katulad ng Mga Agila

Katulad ng mga agila tayo ay lilipad
Na di mapapagod ating mga pakpak
Tayo’y magdadala ng buhay at sigla
Sa mga anak ng Diyos na nanghihina

Koro
Halika na humayo na
Ipahayag tagumpay Niya
Halika na at magdala
Kalakasan sa presensiya Niya

Ito ang panahon na di uso ang backslide
Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya
Magsama-sama na mag-apoy sa ngalan Niya
Ang gawa ng diyablo ay tupukin na

No comments:

Post a Comment